ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท เลิศ คอนสทรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด